گارانتی:

تمامی اجناس مونتاژ توسط طوس یدک شرق دارای یک ماه گارانتی میباشند.

 

شرایط مرجوع:

در صورت وجود ایراد محصول را در بسته بندی خودش با هماهنگی مدیریت سایت به شهر تبریز ارسال میکنید

و پس از بررسی محصول در صورت وجود هرگونه عیب و ایراد با هماهنگی شما یا محصول جایگزین برای شما ارسال میشود و یا وجه آن پس داده میشود.